Home | Contact us
  • Chrysanthemum
  • Desert
  • Hydrangeas
  • Jellyfish
1 2 3 4
กำหนดการหลัก
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์ : 13 - 14 ส.ค. 2557

ศึกษาดูงาน : 15 ส.ค. 2557
ข่าวและประกาศ
• กำหนดการประชุมวิชาการ
• แผนที่แปลงสาธิตงาน "ฟาร์มอ้อยอัฉริยะ"
• ขยายเวลส่งผลงาน ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2557
• วิธีและขั้นตอนการชำระเงิน
• รายละเอียดกำหนดการการนำเสนอภาคโปสเตอร์
• ระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ตามปกติ (10/04/2557)
• สมาชิกทุกท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์ทุกสาขา (10/04/2557)
• การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย
• ข้อแนะนำเสนอผลงานทางวิชาการ
• ตัวอย่างผลงานประชุมวิชาการ ฉบับภาษาไทย
สมัครสมาชิก
คลิ๊กสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าสู่ระบบ
เฉพาะสมาชิก คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่1 หมู่ 6 ถ. มาลัยแมน ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์
034 281090
Fax : 034 281091
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1 Malaiman Rd, Kamphaeng Saen,Nakhon Pathom 73140
034-281090
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย

DOWNLOAD
ที่พักสำหรับผู้เข้าประชุม
กรุณาติดต่อจองห้องพักและชำระค่าใช้จ่ายกับโรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว โดยตรง ที่เบอร์ 034-551-000
(ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งโรงแรมว่าร่วมงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติจะได้ราคาห้องพักอัตราพิเศษ)
กำหนดการประชุมวิชาการ อ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย