Home | Contact us
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

แผนที่


ติดต่อสอบถามข้อมูล
ฝ่ายประสานงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร : 034-281090,แฟกซ์ : 034-281091
นางสาวจิราพร ร่มโพธิ์ทอง มือถือ : 081-2990615,081-3587549
นางสาวพรลภัส สุขสมรูป มือถือ : 081-9433586
E-mail : sugarcane@kps.ku.ac.th
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1 Malaiman Rd, Kamphaeng Saen,Nakhon Pathom 73140
034-281090