การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

ขั้นตอนการดำเนินงานและการรับสมัคร 

Hot news!! ** แฟ้มสะสมผลงานหรือเรียงความ ที่ upload ผ่านระบบ จะต้องเป็นไฟล์ชนิด pdf เท่านั้น ** ** มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น **

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

  •  [2017-10-11] ขั้นตอนการดำเนินงานและสมัคร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

     [2017-09-20] การรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

  •  [2017-10-10] ระเบียบการ โครงการ KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395