การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รับตรงเพิ่มเติม) TCAS รอบที่ 5 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

  •  [2018-07-02] ขั้นตอนการรับสมัคร รายละเอียด 

  •  [2018-07-16] วิธีการปริ้นใบ GAT/PAT ฉบับทางการ รายละเอียด 

     [2018-07-04] แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รูปแบบที่ 2 รายละเอียด 

     [2018-06-27] วิธีการทำใบแสดงการเลือกคณะ/สาขา รายละเอียด 

  • -- ยังไม่มีรายละเอียด --

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395