การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รับตรงเพิ่มเติม) TCAS รอบที่ 5 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

  •  [2018-07-02] ขั้นตอนการรับสมัคร รายละเอียด 

  •  [2018-07-17] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ (รับตรงเพิ่มเติม) TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียด 

     [2018-07-16] วิธีการปริ้นใบ GAT/PAT ฉบับทางการ รายละเอียด 

     [2018-07-16] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รับตรงเพิ่มเติม) TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียด 

     [2018-07-04] แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รูปแบบที่ 2 รายละเอียด 

     [2018-07-12] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (รับตรงเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395