การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

ขั้นตอนการดำเนินงานและการรับสมัคร 

Hot news!! ** ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรหัสระบุตัวบุคคล (Password) เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระบบเคลียริ่งเฮาส์. ที่เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/regis/login.php **

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

  •  [2017-11-17] กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/1 รายละเอียด 

     [2017-10-11] ขั้นตอนการดำเนินงานและสมัคร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

     [2017-09-20] การรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

  •  [2017-11-17] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา KU Connect รายละเอียด 

     [2017-11-14] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา KU Connect รายละเอียด 

     [2017-10-10] ระเบียบการ โครงการ KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395