การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

ขั้นตอนการดำเนินงานและการรับสมัคร 

Hot news!! ** ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 ทุกโครงการ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

 •  [2018-02-19] แผนที่สำหรับสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2 รายละเอียด 

   [2018-01-04] สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์นั้น จะประกาศให้ทราบในคู่มือนิสิตใหม่อีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 

   [2017-11-17] กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/1 รายละเอียด 

   [2017-10-11] ขั้นตอนการดำเนินงานและสมัคร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2017-09-20] การรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

 •  [2018-02-15] ขอเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-02-19] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 โควตา KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-02-05] ระเบียบการสมัคร โควตา KU Connect รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-01-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตา KU Connect รอบ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2017-11-17] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา KU Connect รอบ 1/1 รายละเอียด 

   [2017-11-14] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา KU Connect รอบ 1/1 รายละเอียด 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395