การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มก. กพส. โดยวิธีรับตรง

ขั้นตอนการดำเนินงานและการรับสมัคร 

Hot news!! ** สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 แล้วนั้น การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในคู่มือนิสิตใหม่ทางเว็บไซต์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศแต่ละโครงการ

 •  [2018-02-23] กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2 รายละเอียด 

   [2018-02-19] แผนที่สำหรับสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2 รายละเอียด 

   [2018-01-04] สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์นั้น จะประกาศให้ทราบในคู่มือนิสิตใหม่อีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 

   [2017-11-17] กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/1 รายละเอียด 

   [2017-10-11] ขั้นตอนการดำเนินงานและสมัคร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2017-09-20] การรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

 •  [2018-03-13] ตารางเรียนและปฎิทินการเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 โควตา KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-03-06] กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1/2 โควตา KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-03-06] ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 โควตา KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-02-15] ขอเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-02-19] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 โควตา KU Connect ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

   [2018-03-06] ระเบียบการสมัคร โควตา KU Connect รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-341545-7
โทรสาร : 034-351395