สิ้นสุดการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสประจำตัวนิสิต

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560รายละเอียด [19/02/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตผลงานดีเด่นภาคปลาย ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560 )รายละเอียด [24/01/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ทุนพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโซติ(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [16/10/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [06/09/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2560)รายละเอียด [25/08/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 3(ประจำปีการศึกษา 2559)รายละเอียด [01/06/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 2(ประจำปีการศึกษา 2559)รายละเอียด [03/05/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1(ประจำปีการศึกษา 2559)รายละเอียด [20/02/60]

แจ้งนิสิตติดต่อกองบริหารวิชาการและนิสิต (ประจำปีการศึกษา 2559) รายละเอียด [17/02/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ประจำปีการศึกษา 2559) รายละเอียด [3/02/60]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก(ทุนพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 2559)รายละเอียด [26/10/59]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ประจำปีการศึกษา 2559) รายละเอียด [22/09/59]

ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 30/11/2017

**แนะนำให้ใช้ google chrome ในการพิมพ์เอกสารเพื่อตัวเอกสารจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

DOWNLOAD google chrome

Statistics
Today
3
Yesterday
85
This Month
1,723
Last Month
3,142
This Year
4,865
Last Year
10,911