ระบบจองห้องศูนย์เรียนรวม

เข้าสู่ระบบ

Account:
Password:

รบกวนอาจารย์ผู้สอนจองห้องไม่เกิน 20.30น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ต้องปิดตึก และไม่สามารถเบิกค่าล่วงเวลาเกินจากนั้นได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย