• 034-341545-7 ต่อ 125
 •  

   

   

   

ขอให้นิสิตอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

 • ข้อชี้แจง

    หากนิสิตไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

    นิสิตที่ไม่เข้ารับการทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ดำเนินการโดยนิสิตต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับรอง ดังต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่ KU-EPT, TOEIC, TOEFL, IELTS, FCE (The First Certificate in English) และ CPE (The First Certificate of Proficiency in English) โดยนิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วนำผลการทดสอบมายื่นในช่วงเวลาขอจบการศึกษาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

 • ข้อกำหนด

  นิสิตจะต้องติดตามข่าวสารจาก website นี้ สม่ำเสมอ เนื่องจากจะมีรายละเอียดประชาสัมพันธ์เรื่อยๆ

  นิสิตจะต้อง มีบัตรประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) และบัตรนิสิต หากมีไม่ครบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
       (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ นิสิตจะต้องติดต่อ ที่ว่าการทำเภอ เพื่อทำบัตรใหม่ และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันสอบ)
       (กรณีทำบัตรนิสิตหาย สามารถทำบัตรใหม่ได้ที่ กองบริหารวิชาการและนิสิต ก่อนถึงวันสอบ)

  ไม่อนุญาต ให้นำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น อุปกรณ์สื่อสารรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท นาฬิกา กุญแจ กระเป๋าสตางค์
       กระเป๋าเอกสาร เครื่องประดับ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าใดๆ ของผู้สอบ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อปฏิบัติ ด้านล่าง

  ขอความร่วมมือนิสิต ไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมาสอบ ไม่รับฝากของ หากมีการสูญหาย ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 • ประชาสัมพันธ์

  นิสิตจะต้องมารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิ์ทันที และต้องขึ้นห้องสอบตามบันไดที่กำหนดเท่านั้น  

  ผังบันไดทางขึ้นห้องสอบ  ผังบันได ศร.2  |  ผังบันได ศร.3

  สรุปห้องที่ใช้สอบของ TOEIC/KU-EXITE  อ่านรายละเอียด

  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ  อ่านรายละเอียด

 • ข้อปฏิบัติ

  TOEIC KU-EXITE
  ระเบียบและข้อปฏิบัติ ระเบียบและข้อปฏิบัติ
  อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์เครื่องเขียน
  • ไม่ต้องนำมา โดยทางศูนย์สอบจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
  • ดินสอดำที่มีความเข้มไม่น้อยกว่า 2B ไม่เกิน 3 แท่ง
  • ยางลบดินสอ
  • ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ
  รายชื่อเข้าสอบ รายชื่อเข้าสอบ
  ผังที่นั่งสอบ ผังที่นั่งสอบ