เข้าสู่ระบบโดยใช้ Nontri Account

TOEIC/KU-EXITE รับสมัครถึงวันที่ 18 เม.ย. 61

ฟังบรรยายการสอบ TOEIC รับสมัครถึงวันที่ 25 เม.ย. 61

ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2561 - 18 เมษายน 2561
มีการแก้ไขวัน/ห้อง สำหรับติว TOEIC/KU-EXITE ตามรายละเอียดด้านล่าง
รายการ ห้อง วัน เวลา จำนวนที่สมัครแล้ว
ติว TOEIC LH2-302 อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 09.00 - 17.00 206/350
ติว KU-EXITE LH2-303 อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 09.00 - 17.00 299/350
ฟังบรรยายการสอบ TOEIC LH3-211 เสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 10.00 - 12.00 21/200